Wiehnachswunnertiet . . . tövert ut den Chapeau claque?

„Mookt hooch de Döör, de Doren mookt wiet!“
Dor kummt de Heiland! Wat sünd wi blied!
Man, sünd wi maal ehrlich,
is´t würklich begehrlich,
maakt uns de smielen´ Redder quiet?
Op Hau un Stroh, ohn´ Büx un Jack,
bleeksteert ruut so´n Chapeau claque?

He weer as Wunner to uns kamen.
Ohn´ Wenn un Aver - na, denn: Amen!
Pass´ Bethlehem, pass´ Golgatha,
pass´ dat Legendenhopsasa
tweedusend Johr´ tosamen?
Weer´t nich venien´schen Schavernack
- tövert ut den Chapeau claque?

0 0 0

Domols geev´t nich ´n Dannenboom,
nix blenker´ vun´t Lamettachrom.
Dat Supen un Freten
gell´ freuh noog vergeten,
nix weer´t mit argen Buukkniepdroom.
Keeneen harr noch Jieper un nich Smack!
All´ns Glück verdarv´ in´n Chapeau claque.

So sünd för dannig´ Festdaag´ bleven:
Dat Rümmerjachtern, dat Pulterstreven!
„Laat pingeln de Kassen
för d´ Wiehnach´, de Massen!“
Gleuhnig Verdreet barmt sik üm´t Leven!
Taast wi na Huus prall´ Sack un Pack
ut uns´n Center-Chapeau claque!

0 0 0

Bloots een´ Week later, veel Volks is mall.
Överall ballert´s - beus, beestig un krall!
De frame Wiehnachswunnertiet?
Ach - jüst vergah´n, nee, wat ´n Schiet!
Ooltjohrsabend bruust, Rums un Knall!
Juuchhuu, so kracht de Slussattack:
Raketen ut den Chapeau claque!

Guschen J. Heitmann

1936 in Winsen (Luhe) op de Welt kamen; de Spraak vun sien Moder weer dat Winsener Elvmarschen-Platt. Schrifft siet 1996 op Platt, un hett ok al en Reeg Priesen kregen.
2005 - 2013 Beopdragter för de plattdüütsche Spraak in Celle