Sporen in'n Snee - Stremel 4

To'n Luustern eenfach op den Knoop klicken

Levke leep un stölter rin in den Woold, wieder un wieder, un weg vun ehr kaputt Auto, weg vun dat verdammichte Wildswien, wat all den Slamassel utlööst harr, rut ut dat asige Funklock, un ok weg vun de Steed, wo en Afoordigen un ok woll Dördreihten op ehr schaten harr.

Hier mutt dat doch woll jichenswo en Enn hebben mit den Woold, dach se, de vun Snee, de egaalweg full, nu pö a pö heller wurr, as ehr dünken dee. – Un nich in’n Krink lopen, güng ehr dat en beten laat dörch den Kopp. De Westsiet vun de Bööm is de Siet, wo se Moos ansetten doot, dor besinn se sik noch op – ut ehr Wannervageltiet. 

Man wo schall een dat in’t Düüstern sehn un sik denn dorna richten?

As se dat jüst dacht harr, stött ehr Foot an wat Weeket! Se schrook tosamen, huuk sik hen un begrabbel dat vörsichtig: Tüüch! Kledaasch! Un in dat Tüüch en Minsch. So week, so koolt …

In wat för en Höll bün ik hier blots! Ehr kemen de Tranen, de sik mit den Snee in’t Gesicht vermengeleren deen.

Weer de, de dor leeg, ok anschaten worrn vun den Verrückten? Kunn de hier womööglich noch in de Neeg ween?

Nix as weg vun hier. Jichenswo mutt dat doch richtige Minschen geven un nich blots Dode un Verrückte!

As se sik wedder oprappelt harr, un wiederstöltern dee, kreeg se op mal vör sik un dör de Bööm blinkern Licht to sehen. – Wieder, loop wieder, sä se to sik, dor mööt Minschen ween …

As se rankeem an dat, tro se ehr Ogen man knapp: Veel Polizei un tosamenkrachte Autos worr se wies un leep mit letzte Kraft op de Polizeilüüd to …

Goot, dat ik jo funnen heff, stamer se noch, un denn sehg se blots noch düüsterswarte Nacht.

Stremel4

Text daalladen un drucken

Stremel 4

 

Carl Groth

Carl Groth

Ick heet Carl Groth un bün en Hamborger Jung ut Winterhuud. Mien Platt heff ick as Kind in Angeln un in Dithmarschen lehrt. Nu in't Öller wahn ick in't Augustinum an de Elvkant; man tovör heff ick mien Brot as Architekt verdeent. Hüüttodaags bün ick jümmer noch an't Plattschrieven. Man nu maal ick ok afstrakt un konstrueer 3D-Biller un Plastiken. Opto lees ick hier in't Huus Platt un bring ok op düsse Oort miene Tied to.